Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу


Посилання на інформаційну сторінку КНЗ КОР "КОІПОПК"


2018/2019 навчальний рік

Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)

Закон України "Про освіту"Постанова від 21 лютого 2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».


Наукова, науково-методична інформація

Початкова школа

Концепція Нової української школи

Щодо тривалості уроку в початковій школі. Лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190“Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи”
.Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Наказ МОН України№268 від 21.03.2018 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”
Типові освітні програма, розроблені під керівництвом О.Я. Савченко, Р.Б.Шияна

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Вимоги до шкільних меблів для Нової української школи  

 Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня
Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи
Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Наказ 923 Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі
Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу

Наказ #924 Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі
Свідоцтво досягнень варіант 1
Свідоцтво досягнень варіант 2

Основна, старша школа

 Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи
Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи
Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи
Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи

Лист МОН України № 1/9-415 03.07.2018 Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік

Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-10 класи)

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (11 класи)


Ведення документаціїМетодичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

Наказ МОН від 25.06.2018 № 676 "Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти"

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Навчальні кабінети

Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».


Виховання

Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Лист МОН України від 7.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»

Соціально-психологічна служба


Інклюзивна освіта


Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Лист МОН щодо особливості діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 н.р.

Лист МОН України від 19.09.2017 № 1/11- 9320 "Про організацію корекційно- розвиткової роботи з дітьми із порушенням слуху, які навчаються у загальноосвітніх освітніх закладах"

Методичні рекомендації "Особливості організації освітнього процесу у закладах освіти з інклюзивною формою навчання"


Немає коментарів:

Дописати коментар